Chăm sóc khách hàng
Ngôn ngữ:
SẢN PHẨM
Thứ bảy, 25/10/2014 | 21:10 GMT+7
bootstrap slider
Chăm sóc khách hàng
Tel:

(84)(8)3777-0525
Fax:

(84)(3)777-0511
Hot line:

(84)(98)963-5850
(84)(90)240-0519
Email:

on_sales@pme.net.vn
Bán chạy nhất

FB7843H

Mặt nạ Panasonic dùng cho 1 CB (Aptomat) & 3 thiết bị 2 gang

18,436 VND

4008321393722

Bóng đèn HalogENđiện áp thấp 64406 ECO 60W230V B15D FS1

244,000 VND

4050300817026

Đèn huỳnh quang compact dạng vuông CFL SQUARE 38W/835 4-PIN GR10Q 20X1

156,100 VND

4050300854083

Chuột mồi ST 151 LONGLIFE 220-240 UNV1

14,800 VND

4050300854083

Chuột mồi ST 151 LONGLIFE 220-240 UNV1

14,800 VND

927982286536

Bóng huỳnh quang thẳng TL-D 36W/865 1SL/25

29,760 VND

4050300010755

Bóng đèn huỳnh quang compact DULUX L 24W/840 2G11 FS1

167,000 VND

Hệ thống thiết bị điều khiển tòa nhà thông minh
Bộ ghép nối vào mạng EIB, FM
Bộ ghép nối mở rộng mạng EIB, MDRC
Thiết bị kết nối (Connection and Wiring) chẩn doán 2 cực, MDRC
Thiết bị kết nối (Connection and Wiring) Cổng truyền thông USB giữa PC và I-bus EIB
Thiết bị kết nối (Connection and Wiring) Cổng truyền thông USB giữa PC và I-bus EIB
Thiết bị kết nối (Connection and Wiring) Ðầu nối thiết bị vào mạng ABB I-bus EIB
Thiết bị điều khiển
CẦU DAO TỰ ÐỘNG KHỞI ÐỘNG ÐỘNG CO loại MS 116
CẦU DAO TỰ ÐỘNG KHỞI ÐỘNG ÐỘNG CO loại MS 132
CẦU DAO TỰ ÐỘNG KHỞI ÐỘNG ÐỘNG CO loại MS 4XX
CONTACTOR 3P DẠNG KHỐI loại AX
CONTACTOR 3P DẠNG KHỐI LOẠI AF
CONTACTOR 4P DẠNG KHỐI LOẠI A(F)9…A(F)75
CONTACTOR 4P DẠNG KHỐI loại EK 110…EK 1000
CONTACTOR AL, AE, TAL... VÀ TAE… 3P
Thiết bị đóng cắt
CẦU DAO TỰ ÐỘNG DẠNG KHỐI – MCCB FORMULA
CẦU DAO TỰ ÐỘNG DẠNG KHỐI – MCCB Tmax
CẦU DAO TỰ ÐỘNG DẠNG KHỐI - MCCB T6-T7-T7M AND ISO MAX
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB loại EMAX (Cố định)
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB loại EMAX (Drawable)
CẦU DAO CÁCH LY loại TMAX – EMAX
CẦU DAO CẮT TẢI OT VÀ OETL 3P
CẦU DAO CẮT TẢI OT VÀ OETL 4P
Tủ bảng điện và thiết bị gắn thanh DIN
CẦU DAO TỰ ÐỘNG COMPACT HOME SH200L
CẦU DAO TỰ ÐỘNG COMPACT HOME SH200
CẦU DAO TỰ ÐỘNG COMPACT S200M
CẦU DAO TỰ ÐỘNG COMPACT S200P
CẦU DAO TỰ ÐỘNG loại S280UC ÐUỜNG ÐẶC TÍNH K
CẦU DAO TỰ ÐỘNG DÒNG CẮT CAO S800C
CẦU DAO TỰ ÐỘNG DÒNG CẮT CAO S800N
CẦU DAO TỰ ÐỘNG DÒNG CẮT CAO S800S

Quảng cáo